Upozorňujeme zákazníkov, že v súčasnosti doba dodania domčeka môže byť až 4 týždne.